Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO ZA Pet, 02/03/2017. GODINU


Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje)
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača Euroherc osiguranje d.d.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 66514110 Usluge osiguranja motornih vozila Euroherc osiguranje dd 330,00 365 dana Pet, 02/03/2017 330,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o zakupu garažnog prostora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o. 1544,40 365 dana Pon, 02/13/2017 1544,40 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke stručne literature
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Fineks d.o.o. 234,00 Sat, 02/18/2017 234,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača asa osiguranje d.d. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 66512100 Usluge osiguranja od nesreća otvoreni postupak ASA OSIGURANJE D.D. sARAJEVO 480,00 365 dana Wed, 03/01/2017 480,00 Nije bilo izmjena

Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 otvoreni postupak "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća 900,00 365 dana Čet, 05/04/2017 308,70 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 direktni sporazum Privredna štampa doo Tue, 06/13/2017 160,00 Nije bilo izmjena
23 direktni sporazum Privredna štampa doo 240,00 Tue, 12/19/2017 240,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 780,00 Pon, 06/26/2017 780,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 780,00 Pon, 06/26/2017 780,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Službenih novina Federacije BIH" i "Službenih novina Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 direktni sporazum JP NIO SLUŽBENI LIST NOSNE I HERCEGOVINE 190,00 180 dana Tue, 07/04/2017 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 direktni sporazum Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo 579,15 Pet, 07/28/2017 579,15 Nije bilo izmjena

Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 JP NIO Službeni list BiH 297,40 Pon, 07/31/2017 297,40 Nije bilo izmjena
12 JP NIO Službeni list BiH Pon, 08/14/2017 251,80 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 direktni sporazum Ados Trade doo Čet, 09/14/2017 370,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 direktni sporazum Privredna štampa doo 175,00 Pet, 11/03/2017 175,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 direktni sporazum Privredna štampa doo 500,00 Pet, 11/03/2017 500,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 Adazal doo 368,70 Tue, 11/14/2017 368,70 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 Svjetlostkomerc dd Sarajevo 117,00 Čet, 12/07/2017 117,00 Nije bilo izmjena

Objavljivanje rješenja o imenovanju Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 JP NIO Službeni list BiH 44,00 Pet, 12/08/2017 44,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo 100,04 Wed, 12/13/2017 100,04 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja upisnika i obrazaca
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo 1167,66 Wed, 12/13/2017 1167,66 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Prijemna knjiga (list) Obrazac P-3/M
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 direktni sporazum JP BIH Pošta doo 72,00 Wed, 12/13/2017 72,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja vizit kartica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 187,20 Pon, 12/18/2017 187,20 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1658,30 Sat, 12/23/2017 1658,30 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke knjige evidencije o zaposlenim radnicima i knjige o radnom vremenu putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 direktni sporazum Svjetlostkomerc dd Sarajevo 19,20 Wed, 12/27/2017 19,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 210,61 Wed, 12/27/2017 210,61 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP ugaraži KJP Centra Skenderija doo Sarajevo koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP Centar Skenderija Sarajevo doo 128,70 365 dana Pet, 12/29/2017 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u Poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 OCS doo Sarajevo, koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP ZOI 84 OCS do Sarajevo 3191,53 365 dana Pet, 12/29/2017 Nije bilo izmjena