Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO


Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 30192000 Kancelarijske potrepštine Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 2053,94 2053,94 Nije bilo izmjena
30 direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1658,30 Sat, 12/23/2017 1658,30 Nije bilo izmjena
53 30192000 Kancelarijske potrepštine Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1077,45 Pon, 12/03/2018 1077,45 Nije bilo izmjena
68 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1508,95 Pet, 03/29/2019 1508,95 Nije bilo izmjena
74 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 973,67 Čet, 06/27/2019 973,67 Nije bilo izmjena
77 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1131,51 Pon, 09/30/2019 1131,51 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge stručnog obrazovanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum REC doo 270,00 270,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije putničkog motornog vozila
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača "AC QUATTRO" doo Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 98390000 Ostale usluge "AC QUATTRO" doo Sarajevo 593,35 593,35 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 2197,61 2197,61 Nije bilo izmjena

Ugovor o zakupu poslovnog prostora ZBPP
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP "ZOI 84" Sarajevo d.o.o. 38298,36 365 dana Čet, 12/29/2016 38298,36 Nije bilo izmjena
63 70220000 Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP "ZOI 84" Sarajevo 38298,36 365 dana Pon, 12/31/2018 38298,36 Nije bilo izmjena

Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje)
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača Euroherc osiguranje d.d.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 66514110 Usluge osiguranja motornih vozila Euroherc osiguranje dd 330,00 365 dana Pet, 02/03/2017 330,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o zakupu garažnog prostora ZBPP
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o. 1544,40 365 dana Pon, 02/13/2017 1544,40 Nije bilo izmjena
64 70220000 Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP Centar Skenderija Sarajevo 1544,40 Tue, 01/08/2019 1544,40 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke stručne literature
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Fineks d.o.o. 234,00 Sat, 02/18/2017 234,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača asa osiguranje d.d. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 66512100 Usluge osiguranja od nesreća otvoreni postupak ASA OSIGURANJE D.D. sARAJEVO 480,00 365 dana Wed, 03/01/2017 480,00 Nije bilo izmjena

Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu ZBPP
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 otvoreni postupak "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća 900,00 365 dana Čet, 05/04/2017 308,70 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 direktni sporazum Privredna štampa doo 160,00 Tue, 06/13/2017 160,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 780,00 Pon, 06/26/2017 780,00 Nije bilo izmjena
40 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Pon, 05/21/2018 630,00 Nije bilo izmjena
79 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Pet, 10/18/2019 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 780,00 Pon, 06/26/2017 780,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Službenih novina Federacije BIH" i "Službenih novina Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 direktni sporazum JP NIO SLUŽBENI LIST NOSNE I HERCEGOVINE 190,00 180 dana Tue, 07/04/2017 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 direktni sporazum Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo 579,15 Pet, 07/28/2017 579,15 Nije bilo izmjena

Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 297,40 Pon, 07/31/2017 297,40 Nije bilo izmjena
17 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH Pon, 08/14/2017 251,80 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 direktni sporazum Udruženje sudija Republike Srpske 160,00 Wed, 09/13/2017 160,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 direktni sporazum Ados Trade doo 370,00 Čet, 09/14/2017 370,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 direktni sporazum Privredna štampa doo 500,00 Pet, 11/03/2017 500,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 direktni sporazum Privredna štampa doo 175,00 Pet, 11/03/2017 175,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 Adazal doo 368,70 Tue, 11/14/2017 368,70 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 Svjetlostkomerc dd Sarajevo 117,00 Čet, 12/07/2017 117,00 Nije bilo izmjena

Objavljivanje rješenja o imenovanju Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 44,00 Pet, 12/08/2017 44,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Prijemna knjiga (list) Obrazac P-3/M
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 direktni sporazum JP BIH Pošta doo 72,00 Wed, 12/13/2017 72,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja upisnika i obrazaca
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo 1167,66 Wed, 12/13/2017 1167,66 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo 100,04 Wed, 12/13/2017 100,04 Nije bilo izmjena
85 79971200 Knjigovezačke usluge direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 190,06 Pet, 12/20/2019 190,06 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja vizit kartica
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 187,20 Pon, 12/18/2017 187,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 direktni sporazum Privredna štampa doo 240,00 Tue, 12/19/2017 240,00 Nije bilo izmjena
37 80500000 Usluge obuke direktni sporazum Privredna štampa doo 240,00 Wed, 04/11/2018 240,00 Nije bilo izmjena
38 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 90,00 Wed, 05/09/2018 90,00 Nije bilo izmjena
72 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 180,00 Čet, 05/30/2019 180,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 210,61 Wed, 12/27/2017 210,61 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke knjige evidencije o zaposlenim radnicima i knjige o radnom vremenu putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 direktni sporazum Svjetlostkomerc dd Sarajevo 19,20 Wed, 12/27/2017 19,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP ugaraži KJP Centra Skenderija doo Sarajevo koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP Centar Skenderija Sarajevo doo 1544,40 365 dana Pet, 12/29/2017 1544,40 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u Poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 OCS doo Sarajevo, koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP ZOI 84 OCS do Sarajevo 38298,36 365 dana Pet, 12/29/2017 38298,36 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina Federacije BiH i Službenih novina Kantona Sarajevo (pretplata za period januar-jun 2018.godine) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 181 dana Tue, 01/09/2018 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 88,19 Tue, 04/10/2018 88,19 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 55110000 Usluge hotelskog smještaja direktni sporazum Hotel Zenit Neum 285,00 Tue, 05/15/2018 285,00 Nije bilo izmjena
73 55110000 Usluge hotelskog smještaja direktni sporazum Hotel Zenit Neum 600,00 3 dana Čet, 05/30/2019 600,00 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda ZBPP
Napomena:

Okvirni sporazum zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir -"Porsche BH" d.o.o. Sarajevo

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 Porsche BH doo Sarajevo 278,78 214 dana Pet, 06/01/2018 278,78 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata ZBPP
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 HIFA-PETROL doo Sarajevo 1000,00 365 dana Tue, 06/05/2018 325,51 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevođenja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 79530000 Usluge prevođenja direktni sporazum Prevodilačka Agencija Barbados 841,00 Čet, 06/07/2018 841,00 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika ZBPP
Napomena:

Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 66512100 Usluge osiguranja od nesreća ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 1039,43 944 dana Čet, 06/21/2018 528,77 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2018.godine) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 Tue, 07/03/2018 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge stručnog osposobljavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Udruženje sudija Republike Srpske 240,00 Pet, 09/14/2018 240,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelskog smještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 55110000 Usluge hotelskog smještaja direktni sporazum Snješko d.o.o. Pale 462,00 Pon, 09/17/2018 462,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ultra dopuna
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Pon, 10/08/2018 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog obrazovanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Privredna štampa doo 263,99 Pet, 11/09/2018 263,99 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa ZIPS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 500,00 Pon, 11/12/2018 500,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 22817000 Dnevnici ili lični planeri direktni sporazum Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 117,00 Tue, 11/20/2018 117,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa Sudska praksa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 185,00 Tue, 11/20/2018 185,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Regisar probisa BiH za 2019.godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Fineks d.o.o. Sarajevo 234,00 Tue, 12/18/2018 234,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije vozila
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka obaveznog osiguranja i registracije m/v za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "AC Quattro" d.o.o. Sarajevo i "Quattroassistance" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 98390000 Ostale usluge direktni sporazum AC Quattro d.o.o. Sarajevo i Quattroassistance d.o.o. Sarajevo 553,39 Čet, 12/20/2018 553,39 Nije bilo izmjena
83 98390000 Ostale usluge direktni sporazum Qvattroassistance doo Sarajevo 525,14 365 dana Wed, 12/18/2019 525,14 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke oglasne ploče
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 30192170 Obavijesne ploče direktni sporazum Selming d.o.o. Sarajevo 450,00 Pon, 12/24/2018 450,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga uvezivanja službenih novina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 79971200 Knjigovezačke usluge direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 150,05 Pon, 12/24/2018 150,05 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga štampanja upisnika i obrazaca
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 79810000 Usluge štampanja direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 462,15 Pon, 12/24/2018 462,15 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mobilnih aparata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 32250000 Mobilni telefoni direktni sporazum Alkibia d.o.o. Sarajevo 999,00 Wed, 12/26/2018 999,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Radni odnosi u FBiH-Odgovori na pitanja u 2017.godini
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo 50,00 Pet, 12/28/2018 50,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Komplet zbirka pitanja iz 2017.godine i zbirka pitanja iz 2018.godine
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
61 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 59,00 Pet, 12/28/2018 59,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
62 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1419,35 Pon, 12/31/2018 1419,35 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Sl.novina FBiH i Sl.novina KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
65 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 Pet, 01/11/2019 190,00 181 dana Nije bilo izmjena

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štambilja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
66 30192153 Žigovi s tekstom direktni sporazum Papirus doo Sarajevo 40,95 Pet, 02/08/2019 40,95 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kontrole i ovjere računovodstvenih iskaza za 2018.godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
67 79211000 Računovodstvene usluge direktni sporazum Ovlaštenim računovođom 236,20 Pet, 02/22/2019 236,20 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
69 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Privredna štampa doo 290,00 Pon, 04/01/2019 290,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Troškovi parničnog postupka i vrijednost predmeta spora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
70 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 71,10 Pon, 04/01/2019 71,10 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma za period januar-juni 2019
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
71 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Čet, 05/09/2019 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2019.godine) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
75 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 Pet, 07/05/2019 190,00 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda 2019
Napomena:

Okvirni sporazum zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir -"Porsche Inter Auto BH" d.o.o. Sarajevo

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
76 Porsche Inter Auto BH Sarajevo 245,09 Pet, 09/13/2019 245,09 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke sudskih dnevnika putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
78 22817000 Dnevnici ili lični planeri direktni sporazum Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 105,30 Wed, 10/16/2019 105,30 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
80 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 500,00 365 dana Pet, 11/15/2019 500,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
81 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 185,00 365 dana Tue, 11/19/2019 185,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručnog obrazovanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
82 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Privredna štampa doo 290,01 Tue, 12/03/2019 290,01 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem direktnog sporazuma od dobavljača sa kojim Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo ima zaključen ugovor o isporuci kancelarijskog materijala i pod istim uslovima iz navedenog ugovora, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
84 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 955,13 Čet, 12/19/2019 955,13 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge štampanja vizit kartica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
86 79810000 Usluge štampanja direktni sporazum Papirus doo Sarajevo 70,20 Pet, 12/20/2019 70,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampanja obrazaca i upisnika
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
87 79810000 Usluge štampanja direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 345,15 Pet, 12/20/2019 345,15 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom broj: 28-01-49-152/18 od 11.09.2018.godine Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka usluga servisiranja printera i dr.opreme za potrebe Zavoda, izvrši putem direktnog sporazuma od dobavljača sa kojim je Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo zaključila ugovor o uslugama servisiranja i pod istim uslovima iz navedenog ugovora. Stručna službe za zajedničke poslove je zaključila ugovor saBosnian Business Systems doo Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
88 50300000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu direktni sporazum Bosnien Business Systems doo Sarajevo 360,30 Čet, 12/26/2019 360,30 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Registar propisa BiH za 2020 godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
89 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Fineks d.o.o. Sarajevo 234,00 Čet, 12/26/2019 234,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
90 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo 98,00 Čet, 12/26/2019 98,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP u garaži KJP centra Skenderija doo Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
91 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP Centar Skenderija Sarajevo 1544,40 365 dana Pon, 01/06/2020 1544,40 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 i Ugovor o zakupu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
92 70220000 Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP "ZOI 84" Sarajevo 38298,36 365 dana Pon, 01/13/2020 38298,36 121 dana Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period januar-jun 2020.godine) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
93 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 182 dana Pon, 01/20/2020 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kontrole i ovjere računovodstvenih iskaza za 2019.godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
94 79211000 Računovodstvene usluge direktni sporazum Delalić Ameldina 200,00 Wed, 02/19/2020 200,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge servisiranja računara
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom broj: 28-01-49-152/18 od 11.09.2018.godine Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka usluga servisiranja printera i dr.opreme za potrebe Zavoda, izvrši putem direktnog sporazuma od dobavljača sa kojim je Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo zaključila ugovor o uslugama servisiranja i pod istim uslovima iz navedenog ugovora. Stručna službe za zajedničke poslove je zaključila ugovor saBosnian Business Systems doo Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
95 50300000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu direktni sporazum Bosnien Business Systems doo Sarajevo 99,45 Čet, 02/27/2020 99,45 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javnih nabavki ultra dopuna za period januar-jun 2020.godine
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
96 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Pet, 06/19/2020 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem direktnog sporazuma od dobavljača sa kojim Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo ima zaključen ugovor o isporuci kancelarijskog materijala i pod istim uslovima iz navedenog ugovora, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
97 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 984,20 Pon, 06/22/2020 984,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitne opreme (plex pregrade i viziri)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
98 44112300 Pregrade direktni sporazum Best Solution Company doo Sarajevo 439,92 Čet, 07/02/2020 439,92 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina Kantona Sarajevo (juli-decembar 2020)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
99 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 Čet, 07/02/2020 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke tonera
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
100 30125110 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje direktni sporazum Exclusive doo 821,34 Wed, 09/30/2020 821,34 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
101 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Exclusive doo 406,13 Wed, 09/30/2020 406,13 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavje jednokratnih zaštitnih maski
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
102 33140000 Medicinski potrošni materijal direktni sporazum GROE doo Visoko 105,30 Wed, 11/18/2020 105,30 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke akumulatora za putničko m/v
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
103 31400000 Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije direktni sporazum Vesprom doo 180,00 Čet, 11/26/2020 180,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke usluge registracije putničkog m/v
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka registracije m/v za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "AC Quattro" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
104 98390000 Ostale usluge direktni sporazum AC Quattro doo Sarajevo 196,90 Tue, 12/01/2020 196,90 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja i proširenja računara i Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme KZBPP
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
105 50312000 Održavanje i popravak kompjuterske opreme direktni sporazum Bosnien Business Systems doo Sarajevo 5000,00 Čet, 12/03/2020 1644,44 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda
Napomena:

Okvirni sporazum zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir -"TRIAB" d.o.o. Sarajevo

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
106 TRIAB doo 1521,00 Čet, 12/03/2020 779,90 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa garažnog prostora i Ugovor o zakupu garažnog prostora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
107 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP Centar Skenderija Sarajevo 1544,40 365 dana Pet, 12/04/2020 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
108 77211300 Usluge krčenja direktni sporazum Pamuk doo 1363,05 Tue, 12/08/2020 1363,05 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke obaveznog osiguranja putničkog m/v
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
109 98390000 Ostale usluge direktni sporazum QuattroAssistance doo Sarajevo 313,00 Wed, 12/09/2020 313,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstava za dezinfekciju
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
110 33741300 Sredstvo za dezinfekciju ruku direktni sporazum JU "Apoteke Sarajevo" 215,25 Čet, 12/10/2020 215,25 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke ultra dopuna
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
111 50000000 Usluge popravaka i održavanja direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Sat, 12/12/2020 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke usluga čišćenja kancelarijskih prostorija
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
112 90919200 Usluge čišćenja kancelarija direktni sporazum GreenLine doo 374,40 Pon, 12/14/2020 374,40 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke usluga dubinskog čišćenja tepisona
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
113 90910000 Usluge čišćenja direktni sporazum GreenLine doo 81,90 Pon, 12/14/2020 81,90 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke kancelarijskog namještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
114 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum Kalea soo Sarajevo 179,20 Tue, 12/22/2020 179,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke uskuga uvezivanja službenih listova
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
115 79971200 Knjigovezačke usluge direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 190,06 Čet, 12/24/2020 190,06 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke usluge štampanja obrazaca
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
116 79810000 Usluge štampanja direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 187,20 Čet, 12/24/2020 187,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke kancelarijskog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
117 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 826,96 Pet, 12/25/2020 826,96 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke tonera
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
118 30125110 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 996,84 Pet, 12/25/2020 996,84 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa kancelarijskih prostorija i Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
119 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP "ZOI 84" Sarajevo 38298,36 365 dana Pon, 12/28/2020 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka i odluka o izboru javne nabavke računarske opreme i Ugovor o kupoprodaji personalnog računara
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
120 30230000 Kompjuterska oprema direktni sporazum Didakta doo Sarajevo 1648,04 Čet, 12/31/2020 1648,04 Nije bilo izmjena