Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO ZA Fri, 02/03/2017. GODINU


Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje)
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača Euroherc osiguranje d.d.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 66514110 Usluge osiguranja motornih vozila Euroherc osiguranje dd 330,00 365 dana Fri, 02/03/2017 330,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o zakupu garažnog prostora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o. 1544,40 365 dana Mon, 02/13/2017 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke stručne literature
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Fineks d.o.o. 234,00 Sat, 02/18/2017 234,00 Nije bilo izmjena

Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 otvoreni postupak "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća 900,00 365 dana Thu, 05/04/2017 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 780,00 Mon, 06/26/2017 780,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Službenih novina Federacije BIH" i "Službenih novina Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 direktni sporazum JP NIO SLUŽBENI LIST NOSNE I HERCEGOVINE 190,00 180 dana Tue, 07/04/2017 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 direktni sporazum Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo 579,15 Fri, 07/28/2017 579,15 Nije bilo izmjena