Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori sa 33. Radne sjednice Skupštine KS od 03.03.2021.godine

"Koliko je Vlada Kantona Sarajevo izdala odobrenja za zapošljavanje na određeno i na neodređeno vrijeme i o kojim strukama se radi?"

Odgovor: 

Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći od strane Vlade Kantona Sarajevo nije data saglasnost za novo upošljavanje kako na određeno tako i na neodređeno vrijeme, u ovoj a i u predhodnoj godini, izuzev angažovanja po ugovoru o djelu certificiranog računovođe radi ovjere godišnjeg završnog računa

Sjednica: 
33. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Datum: 
Srijeda, Mart 3, 2021