Informacija po zastupničkom pitanju 15.08.2019

"Zašto u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo od 27.02.2019.godine nisu dostavljene Skupštini Kantona Sarajevo mjesečne informacije o saglasnostima za zapošljavanje koje su date u institucijama Kantona Sarajevo, na neodređeno i određeno vrijeme. Molim da mi se dostavi informacija sa imenom i prezimenom zaposlenih kojima je Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost za zapošljavanje od 27.02.2019.godine do danas."

Odgovor: 

U Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći u periodu od 27.02.2019.godine do današnjeg dana nije bilo zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, niti na određeno vrijeme kao ni angažovanje po ugovoru o djelu.

Datum: 
Srijeda, Septembar 11, 2019