Propisi ZBPP

Ukupno 1 - 7 od 7
Zakon
Naziv Pravni izvor
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 26/14, PDF icon 40/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon Pravilnik o postupku direktnog sporazuma.pdf
Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12 52/12
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KZBPP, PDF icon Organizaciona šema KZBPP
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika KZBPP
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika inamještenika KZBPP.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor
Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata Interni dokument PDF icon Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata.pdf