Propisi ZBPP

Ukupno 1 - 9 od 9
Zakon
Naziv Pravni izvor
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 26/14, PDF icon 40/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor
Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12 52/12
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KZBPP, PDF icon Organizaciona šema KZBPP
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika KZBPP
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika inamještenika KZBPP.pdf
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon Pravilnik o postupku direktnog sporazuma.pdf
Plan ili program
Naziv Pravni izvor
Nacrt Programa rada KZBPP za 2020. godinu Interni dokument PDF icon Nacrt programa rada KZBPP za 2020 godinu.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor
Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata Interni dokument PDF icon Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor
Izvještaj o radu KZBPP za 2018.godinu Interni dokument PDF icon Izvještaj o radu KZBPP.pdf