Pojedinačni akti Zavoda

Rješenja
Naslov
Rješenje o prekovremenom radu HS Januar 2024 Preuzmi
Rješenje za prekovremeni rad MF Januar 2024 Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu ES Januar 2024 Preuzmi
Rješenje o privremenom obavljanju poslova Januar 2024 Preuzmi
Rješenje o radu u neradne dane Januar 2024 Preuzmi
Rješenje za privremeno obavljanje poslova Decembar 2023 Preuzmi
Rješenje za prekovremeni rad Decembar 2023 Preuzmi
Rješenje o isplati naknade članovima komisije Decembar 2023 Preuzmi
Rješenje za rad vikendom Novembar 2023 Preuzmi
Rješenje za privremeno obavljanje poslova Novembar 2023 Preuzmi