Pojedinačni akti Zavoda

Rješenja
Naslov
Rješenje Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje o isplati naknade za slučaj smrti Preuzmi
Rješenje BE Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu MF za novembar 2021 Preuzmi
Rješenje SE Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu MF za oktobar 2021 Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu HS za oktobar 2021 Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu HS za septembar 2021 Preuzmi