Pojedinačni akti Zavoda

Rješenja
Naslov
Rješenje rad u neradne dane SH za maj 2024 Preuzmi
Rješenje o privremenom obavljanju poslova ES za maj 2024 Preuzmi
Rješenje o privremenom obavljanju poslova DB za maj 2024 Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu DB za maj 2024 Preuzmi
Rješenje o isplati naknade članovima komisije za maj 2024 Preuzmi
Rješenje za rad u neradne dane HS za april 2024 Preuzmi
Rješenje za prekovremeni rad HS za april 2024 Preuzmi
Rješenje o privremenom obavljanju poslova DB za april 2024 Preuzmi
Rješenje o privremenom obavljanju poslova DZB MART 2024 Preuzmi
Rjesenje o privremenom obavljanju poslova ES MART 2024 Preuzmi