Pojedinačni akti Zavoda

Rješenja
Naslov
Rješenje o određivanju ovlaštenog lica za prijem prijava korupcije i za postupanje po prijavama Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje za sate rada vikendom juli 2022 Preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće za 20% u avgustu 2022 Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje Preuzmi
Rješenje Preuzmi