Propisi ZBPP

Ukupno 1 - 19 od 19
Zakon
Naziv Pravni izvor
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 26/14, PDF icon 40/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u KZBPP.PDF
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika KZBPP-Sl.novine.PDF
Pravilnik o plaćama i naknadama imenovanog lica, državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon Pravilnik o plaćama i naknadama imenovanog lica, državnih službenika i namještenika KZBPP.PDF
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon Pravilnik o postupku direktnog sporazuma.pdf
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika inamještenika KZBPP.pdf
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika KZBPP
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KZBPP, PDF icon Organizaciona šema KZBPP
Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12 52/12
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor
Uputstvo o radu sa strankama i načinu postupanja i upravljanja predmetima u provedbi Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon UPUTSTVO O RADU SA STRANKAMA I NAČINU POSTUPANJA I UPRAVLJANJA PREDMETIMA U PROVEDBI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI.PDF
Plan ili program
Naziv Pravni izvor
PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2024. GODINU Interni dokument PDF icon PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2024. GODINU.PDF
NACRT PROGRAMA RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU Interni dokument PDF icon NACRT PROGRAMA RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU.PDF
PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022. GODINU Interni dokument PDF icon PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022. GODINU.PDF
Plan integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne Sarajevo Interni dokument PDF icon Plan integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne Sarajevo
Nacrt Programa rada KZBPP za 2020. godinu Interni dokument PDF icon Nacrt programa rada KZBPP za 2020 godinu.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor
Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata Interni dokument PDF icon Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor
IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU Interni dokument PDF icon IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU.PDF
IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022.GODINU Interni dokument PDF icon IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022.GODINU.PDF
Izvještaj o radu KZBPP za 2018.godinu Interni dokument PDF icon Izvještaj o radu KZBPP.pdf