Pretraga

Ukupno 10
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 579,15 07/28/2017 579,15 579,15 Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Službenih novina Federacije BIH" i "Službenih novina Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 190,00 07/04/2017 190,00 190,00 JP NIO SLUŽBENI LIST NOSNE I HERCEGOVINE
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06/20/2017 2.197,61 2.197,61 2.197,61 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 780,00 06/26/2017 780,00 780,00 DD BH Telecom Sarajevo
Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08/03/2016 900,00 05/04/2017 900,00 "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08/03/2016 480,00 03/01/2017 480,00 ASA OSIGURANJE D.D. sARAJEVO
Ugovor o zakupu garažnog prostora Ugovaranje i realizacija 02/13/2017 128,70 02/13/2017 1.544,40 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o.
Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje) Ugovaranje i realizacija 08/03/2016 330,00 02/03/2017 330,00 330,00 Euroherc osiguranje dd
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12/30/2016 3.191,53 12/29/2016 38.298,36 KJP "ZOI 84" Sarajevo d.o.o.
Odluka o postupku javne nabavke stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/06/2016 234,00 02/18/2017 234,00 234,00 Fineks d.o.o.
Page SUM 0,00 0,00 0,00