Pretraga

Ukupno 100
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o postupku javnih nabavki ultra dopuna za period januar-jun 2020.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 984,20 984,20 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period januar-jun 2020.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2020 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Ugovor o zakupu garažnog prostora ZBPP Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2019 1.544,40 514,40 KJP Centar Skenderija Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 98,00 98,00 Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP u garaži KJP centra Skenderija doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 i Ugovor o zakupu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.01.2020 38.298,36 12.766,12 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Registar propisa BiH za 2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 360,30 360,30 Bosnien Business Systems doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampanja obrazaca i upisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 345,15 345,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 955,13 955,13 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge štampanja vizit kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 70,20 70,20 Papirus doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 525,14 525,14 Qvattroassistance doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 190,06 190,06 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Dopuna Plana nabavki Plan nabavki
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 290,01 290,01 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 185,00 185,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 500,00 500,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke sudskih dnevnika putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 105,30 105,30 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 1.131,51 1.131,51 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda 2019 Ugovaranje i realizacija 13.09.2019 245,09 Porsche Inter Auto BH Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2019.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 973,67 973,67 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 600,00 600,00 Hotel Zenit Neum
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 180,00 180,00 Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma za period januar-juni 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Plan nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Plan nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Troškovi parničnog postupka i vrijednost predmeta spora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 71,10 71,10 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 290,00 290,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 1.508,95 1.508,95 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kontrole i ovjere računovodstvenih iskaza za 2018.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 236,20 236,20 Ovlaštenim računovođom
Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štambilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 40,95 40,95 Papirus doo Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Sl.novina FBiH i Sl.novina KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Ugovor o zakupu poslovnog prostora ZBPP Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2018 38.298,36 38.298,36 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Ugovor o zakupu garažnog prostora ZBPP Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.01.2019 1.544,40 1.544,40 KJP Centar Skenderija Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Komplet zbirka pitanja iz 2017.godine i zbirka pitanja iz 2018.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 59,00 59,00 Privredna štampa doo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1.419,35 1.419,35 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Radni odnosi u FBiH-Odgovori na pitanja u 2017.godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 50,00 50,00 Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mobilnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 999,00 999,00 Alkibia d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga štampanja upisnika i obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 462,15 462,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 150,05 150,05 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke oglasne ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 450,00 450,00 Selming d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 553,39 553,39 AC Quattro d.o.o. Sarajevo i Quattroassistance d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Regisar probisa BiH za 2019.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija 03.12.2018 1.077,45 1.077,45 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 117,00 117,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 263,99 263,99 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa ZIPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 500,00 500,00 Privredna štampa doo
Page SUM 0,00 98.355,77 72.038,62