Pretraga

Ukupno 81
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o postupku javne nabavke sudskih dnevnika putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 105,30 105,30 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 1.131,51 1.131,51 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda 2019 Ugovaranje i realizacija 13.09.2019 245,09 Porsche Inter Auto BH Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2019.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 973,67 973,67 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 600,00 600,00 Hotel Zenit Neum
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 180,00 180,00 Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma za period januar-juni 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Plan nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Plan nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Troškovi parničnog postupka i vrijednost predmeta spora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 71,10 71,10 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 290,00 290,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 1.508,95 1.508,95 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kontrole i ovjere računovodstvenih iskaza za 2018.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 236,20 236,20 Ovlaštenim računovođom
Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štambilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 40,95 40,95 Papirus doo Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Sl.novina FBiH i Sl.novina KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2018 38.298,36 28.723,77 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Ugovor o zakupu garažnog prostora Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.01.2019 1.544,40 1.158,30 KJP Centar Skenderija Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Komplet zbirka pitanja iz 2017.godine i zbirka pitanja iz 2018.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 59,00 59,00 Privredna štampa doo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1.419,35 1.419,35 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Radni odnosi u FBiH-Odgovori na pitanja u 2017.godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 50,00 50,00 Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mobilnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 999,00 999,00 Alkibia d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga štampanja upisnika i obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 462,15 462,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 150,05 150,05 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke oglasne ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 450,00 450,00 Selming d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 553,39 553,39 AC Quattro d.o.o. Sarajevo i Quattroassistance d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Regisar probisa BiH za 2019.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija 03.12.2018 1.077,45 1.077,45 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 117,00 117,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 263,99 263,99 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa ZIPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 500,00 500,00 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa Sudska praksa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 185,00 185,00 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ultra dopuna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 240,00 240,00 Udruženje sudija Republike Srpske
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 462,00 462,00 Snješko d.o.o. Pale
Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina Federacije BiH i Službenih novina Kantona Sarajevo (pretplata za period januar-jun 2018.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 88,19 88,19 Privredna štampa doo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 285,00 285,00 Hotel Zenit Neum
Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 90,00 90,00 Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije putničkog motornog vozila Ugovaranje i realizacija 08.12.2017 593,35 593,35 593,35 "AC QUATTRO" doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 210,61 27.12.2017 210,61 210,61 Privredna štampa doo
PLAN NABAVKE ZA 2017 GODINU KZBPP Plan nabavki
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata Ugovaranje i realizacija 09.08.2017 05.06.2018 1.000,00 325,51 HIFA-PETROL doo Sarajevo
Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika Ugovaranje i realizacija 21.06.2018 1.039,43 21.06.2018 1.039,43 528,77 ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija 30.05.2018 2.053,94 2.053,94 2.053,94 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevođenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 841,00 07.06.2018 841,00 Prevodilačka Agencija Barbados
Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2018.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 190,00 03.07.2018 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda Ugovaranje i realizacija 09.08.2017 01.06.2018 278,78 278,78 Porsche BH doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 240,00 11.04.2018 240,00 240,00 Privredna štampa doo
Page SUM 5.168,33 60.732,12 50.672,37