Pretraga

Ukupno 40
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/08/2017 210,61 12/27/2017 210,61 210,61 Privredna štampa doo
PLAN NABAVKE ZA 2017 GODINU Plan nabavki
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata Ugovaranje i realizacija 08/09/2017 06/05/2018 HIFA-PETROL doo Sarajevo
Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika Ugovaranje i realizacija 06/21/2018 1.039,43 06/21/2018 235,01 ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija 05/30/2018 2.053,94 2.053,94 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevođenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06/05/2018 841,00 06/07/2018 841,00 Prevodilačka Agencija Barbados
Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2018.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07/02/2018 190,00 07/03/2018 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda Ugovaranje i realizacija 08/09/2017 06/01/2018 278,78 Porsche BH doo Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04/06/2018 240,00 04/11/2018 240,00 240,00 Privredna štampa doo
Odluka o pokretanju nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u Poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 OCS doo Sarajevo, koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12/18/2017 3.191,53 12/29/2017 3.191,53 KJP ZOI 84 OCS do Sarajevo
Odluka o pokretanju javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP ugaraži KJP Centra Skenderija doo Sarajevo koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12/07/2017 128,70 12/29/2017 128,70 KJP Centar Skenderija Sarajevo doo
Odluka o pokretanju javne nabavke knjige evidencije o zaposlenim radnicima i knjige o radnom vremenu putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/25/2017 19,20 12/27/2017 19,20 19,20 Svjetlostkomerc dd Sarajevo
Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja vizit kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/18/2017 187,20 12/18/2017 187,20 187,20 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/18/2017 1.658,30 12/23/2017 1.658,30 1.658,30 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/05/2017 100,04 12/13/2017 100,04 100,04 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo
Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja upisnika i obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/05/2017 1.167,66 12/13/2017 1.167,66 1.167,66 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/18/2017 240,00 12/19/2017 240,00 240,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06/20/2017 780,00 06/26/2017 780,00 780,00 DD BH Telecom Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke Prijemna knjiga (list) Obrazac P-3/M Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/11/2017 72,00 12/13/2017 72,00 72,00 JP BIH Pošta doo
Objavljivanje rješenja o imenovanju Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Ugovaranje i realizacija 11/27/2017 44,00 12/08/2017 44,00 44,00 JP NIO Službeni list BiH
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija 12/05/2017 117,00 12/07/2017 117,00 117,00 Svjetlostkomerc dd Sarajevo
Odluka o postupku javne nabavke Ugovaranje i realizacija 11/10/2017 368,70 11/14/2017 368,70 368,70 Adazal doo
Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10/31/2017 175,00 11/03/2017 175,00 175,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10/31/2017 500,00 11/03/2017 500,00 500,00 Privredna štampa doo
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09/28/2017 2.695,74 09/29/2017 2.695,74 2.695,74 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Ugovaranje i realizacija 297,40 07/31/2017 297,40 297,40 JP NIO Službeni list BiH
Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Ugovaranje i realizacija 251,80 08/14/2017 251,80 JP NIO Službeni list BiH
Odluka o postupku javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09/13/2017 370,00 09/14/2017 370,00 Ados Trade doo
Odluka o postupku javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09/13/2017 160,00 09/13/2017 160,00 Udruženje sudija Republike Srpske
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06/12/2017 160,00 06/13/2017 160,00 Privredna štampa doo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 579,15 07/28/2017 579,15 579,15 Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Službenih novina Federacije BIH" i "Službenih novina Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 190,00 07/04/2017 190,00 190,00 JP NIO SLUŽBENI LIST NOSNE I HERCEGOVINE
Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06/20/2017 2.197,61 2.197,61 2.197,61 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 780,00 06/26/2017 780,00 780,00 DD BH Telecom Sarajevo
Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08/03/2016 900,00 05/04/2017 900,00 308,70 "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08/03/2016 480,00 03/01/2017 480,00 480,00 ASA OSIGURANJE D.D. sARAJEVO
Ugovor o zakupu garažnog prostora Ugovaranje i realizacija 02/13/2017 128,70 02/13/2017 1.544,40 1.544,40 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o.
Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje) Ugovaranje i realizacija 08/03/2016 330,00 02/03/2017 330,00 330,00 Euroherc osiguranje dd
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12/30/2016 3.191,53 12/29/2016 38.298,36 38.298,36 KJP "ZOI 84" Sarajevo d.o.o.
Odluka o postupku javne nabavke stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12/06/2016 234,00 02/18/2017 234,00 234,00 Fineks d.o.o.
Page SUM 0,00 0,00 0,00