Podnošenje žalbe na rad pravnih zastupnika

Odgovor: 

Korisnik besplatne pravne pomoći ima pravo da, u slučaju nestručnog i nesavjesnog pružanja besplatne pravne pomoći, podnese žalbu direktoru Zavod koji je dužan preduzeti mjere predviđene zakonom radi otklanjanja nepravilnosti i utvrđivanja odgovornosti pravnog zastupnika.

Pitanje: 

Podnošenje žalbe na rad pravnih zastupnika