Obaveze pravnih zastupnika Zavoda

Odgovor: 
  • Pravni zastupnik poduzima sve radnje i učestvuje u svim fazama postupka do njegovog okončanja.
  • Pravni zastupnik je dužan čuvati kao službenu tajnu sve što je saznao, ili mu je stranka povjerila, izuzev ako je u svojstvu branioca oslobođen ove obaveze na osnovu izričitog, ili prećutnog odobrenja korisnika.
  • Pravni zastupnik Zavoda je dužan informisati korisnika o preduzetim radnjama u postupku i o svim drugim činjenicama relevantnim za tok i ishod konkretnog postupka.
Pitanje: 

Obaveze pravnih zastupnika Zavoda