Ko su ovlašteni subjekti za pružanje pravne pomoći?

Odgovor: 

Besplatnu pravnu pomoć u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo i Zakona o parničnom postupku FBiH, pružaju:

  • službenici Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći,
  • advokati- članovi advokatskih komora u BiH i
  • službenici udruženja i fondacije registrovane za pružanje besplatne pravne pomoći i drugi subjekti, u skladu sa drugim zakonima
Pitanje: 

Ko su ovlašteni subjekti za pružanje pravne pomoći?