Kada korisnik neće nadoknaditi troškove postupka?

Odgovor: 

Kada korisnik izgubi spor za čije vođenje mu je odobrena besplatna pravna pomoć, nije dužan nadoknaditi troškove pravne pomoći.

Pitanje: 

Kada korisnik neće nadoknaditi troškove postupka?