Kada će korisnik djelimično nadoknaditi troškove postupka

Odgovor: 

Kada podnosilac zahtjeva ima na raspolaganju određena sredstva koja se mogu koristiti u toku postupka, ali su nedovoljna za plaćanje troškova postupka, a naročito troškova zastupanja, nadležni organ određuje koje troškove postupka snosi nadležni organ, a koje podnosilac zahtjeva.

Pitanje: 

Kada će korisnik djelimično nadoknaditi troškove postupka