Uslovi za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

Odgovor: 

Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruje:

  • dijete,
  • lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice,
  • žrtva nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola,
  • korisnik stalne novčane pomoći ostvarene premakantonalnom propisu o socijalnoj zaštiti,
  • uživalac najniže penzije pod uslovom da nema drugih članova porodičnog domaćinstva,
  • lice pod međunarodnom zaštitom,
  • član porodice šehida - poginulog borca, ratni vojni invalid i dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja u stvarima zaštite i ostvarivanja njegovih prava po tim osnovama,
  • Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i lice lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi nadležni organ. Licem lošeg imovinskog stanja smatra se lice koje, prema svom općem imovinskom stanju i stanju članova svog porodičnog domaćinstva, nema sredstava da plati punomoćnika i/ili radnje punomoćnika, te troškove postupka bez štete za nužno izdržavanje sebe i članova svog porodičnog domaćinstva,
  • Pravo na besplatnu odbranu i zastupanje u krivičnom postupku ima i lice koje nema prebivalište na području kantona, pod uslovima propisanim zakonom kojim se reguliše krivični postupak u FBiH.
Pitanje: 

Uslovi za ostvarivanje besplatne pravne pomoći