Postupci u kojima se pruža pravna pomoć su:

Odgovor: 
  • upravni postupak,
  • upravni spor,
  • prekršajni postupak,
  • parnični postupak,
  • vanparnični postupak,
  • izvršni postupak i
  • krivični postupak, u skladu sa zakonom o krivičnom postupku u FBiH.
Pitanje: 

Postupci u kojima se pruža pravna pomoć su: