Procjena edukativnih potreba pružaoca besplatne pravne pomoći

UNDP BiH, u okviru Projekta Pristup pravdi – Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost, pruža podršku izgradnji sistema besplatne pravne pomodi u Bosni i Hercegovini. Projketne aktivnosti uključuju podršku kreiranju harmoniziranog zakonskog okvira na svim nivoima; uspostavi novih vladinih agencija za pružanje besplatne pravne pomoći; podršku jačanju prostornih i tehničkih kapaciteta postojedih i novih agencija i organizacija civilnog društva; podršku izradi plana i programa obuke i pružanje obuke u ciljanim oblastima; kreiranje harmoniziranog sistema praćenja (baza podataka), web stranice i mreže pružaoca besplatne pravne pomodi.

Ovaj Izvještaj predstavlja izvod iz Izvještaja o procjeni trenutnih kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći.

Publikacija